Sifatul Huruf

Sifatul Huruf

Setelah mempelajari Makharijul huruf, belumlah cukup jika tidak dilanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat huruf. Karena sangat mungkin, ...
Mad

Mad

Mad( مد ). Dari sudut bahasa: Lebih / Tambahan. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Memanjangkan sebutan lebih dari dua harakat ketika membac...
Jenis Hamzah

Jenis Hamzah

Hamzah yang terdapat di dalam al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Hamzah Wasal dan Hamzah Qat'ie. 1. Hamzah Qat'ie( همزة ...
HUKUM ALIF LAM

HUKUM ALIF LAM

Berapa banyaknya hukum Alif Lam pada sa’at menghadapi huruf hijaiyyah yang dua puluh delapan (28) ? Jawabannya tak kurang dari dua hukum...